Educhomik
III
Regulamin


Polityka prywatności


Wstęp


Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep internetowy Ei System prowadzony pod adresem www.eisystem.pl (dalej zwany Witryną) przez Ei System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 61-119 Poznań ul. Św. Michała 43 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Dane gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z Witryny


Strona sklepu internetowego pobiera w sposób zautomatyzowany dane dot. użytkowników na dwa sposoby:


 • Poprzez pliki cookies.
 • Za pośrednictwem systemu Google Analytics.


Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


System Google Analytics, to oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników korzystających z witryny. Do działania wykorzystuje ono Cookies, oraz kod zagnieżdżony na stronie. System ten nie daje możliwości bezpośredniego wglądu w dane osobowe użytkownika, lecz umożliwia profilowanie poszczególnych użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics wykorzystywane jest przez Sklep Internetowy, w celu analizy wykorzystania poszczególnych stron Witryny, jak również sporządzania statystyk i analiz dotyczących bieżącej działalności Sklepu Internetowego. Dane używane do sporządzania statystyk i analiz, mają charakter zagregowany, toteż nie odnoszą się one w sposób bezpośredni do profilów poszczególnych klientów, ani osób odwiedzających Witrynę.


Poza plikami cookies oraz danymi systemu Google Analytics, sklep internetowy może pobierać dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów informatycznych, czyli tzw. logów, lub dzienników systemowych, które zawierają takie informacje jak: adres IP komputera użytkownika, adres strony odsyłającej, informacje systemie operacyjnym i przeglądarce komputera. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi Klienta, bądź użytkownika.


Dane gromadzone w trakcie rejestracji i dokonywania zakupów


Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe w zakresie na który składają się następujące informacje:


 • Nazwa placówki lub firmy
 • nazwisko i imię,
 • adres,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • PESEL lub NIP.


Podanie wyżej wyszczególnionego zakresu danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji użytkownika, oraz zakupu na Witrynie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.


Newsletter


O ile Klient wyraża zgodę na podany przez niego adres e-mail zostanie użyty w celach marketingowych, do promowania nowododanych produktów sprzedawanych na Witrynie.


Udostępnianie informacji


W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępnić pozyskane od klienta dane osobowe do następnych podmiotów:


 • PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Operator płatności elektronicznych Przelewy24.
 • eCard S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk. Operator płatności elektronicznych eCard.


Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest uwarunkowane wyborem klienta w zakresie sposobu dostawy, drogi płatności. W przypadkach konieczności udostępnienia danych osobowych wskazanym podmiotom ich zakres jest ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji umowy.


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i obowiązki Klienta


Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed potencjalne szkodliwymi działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Klientów:


 • Certyfikat SSL, potwierdzający tożsamość Witryny oraz umożliwiający szyfrowanie połączenia Witryny z komputerem Klienta.
 • Szyfrowanie zawartości bazy danych, przechowującej dane osobowe klientów.


Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam Klient nie zachowa podstawowych zasad bezpieczeństwa. W szczególności poufnością należy objąć dane konta (login i hasło) do Witryny, nie udostępniając ich w żadnym wypadku osobom trzecim. Proszę pamiętać że sklep internetowy nie będzie zwracał się zwracał do Klienta z prośbą o podanie danych konta z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania przez osoby nieuprawnione, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.


Prawo do wglądu i edycji danych


Istnieje możliwość podglądu i edycji danych Klienta, w każdym czasie, za pośrednictwem Witryny, po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku problemów z logowaniem się w Witrynie, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefon. W przypadku edycji danych osobowych wprowadzonych przy zakupie bez konta, prosimy o kontakt poprzez e-mail, lub telefon.


Inne Strony internetowe


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.